TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016


Toimintakertomukset:

Toimintakertomus 2015


1. Järjestetään mahdollisuuksien mukaan erilaisia tapahtumia ja retkiä kyläläisille.

2. Osallistutaan Polvijärvi-päiville.

3. Julkaistaan Ruvasviesti-lehteä.

4. Perustetaan Ruvaslahden kylälle omat netti/kotisivut.

5. Järjestetään kymmenes Ruvasrundi.

6. Jatketaan yhteistyötä Maaseudun Sivistysliiton sekä leader-yhdistyksen kanssa.

7. Kyläkirjojen myynti jatkuu.

8. Uusia kylälle muuttaneita käydään tervehtimässä ja rotinaperinnettä jatketaan.

9. Osallistutaan Tiaissärkän ulkoilureitin ylläpitoon.

10. Pidetään yllä liikuntamahdollisuuksia kylällä.

11. Seurakuntien ja kylän yhteistyötä jatketaan.

12. Muistetaan ylioppilaita ja merkkipäiviään viettäviä sekä muistamiset kyläyhdistystoiminnassa mukana olleille.

13. Lintutorni valmistuu ja sen ylläpitoa hoidetaan.

14. Järjestetään yhteistyössä Oriniemen marttojen kanssa jäähiihto Rlahti-Oriniemi-Ruunaluodon laavu.

15. Karaokekerhon toiminta jatkuu kuukausittain.

16. Järjestetään nuorille ja lapsille mahdollisuuksien mukaan erilaisia toimintoja.

17. Kyläyhdistyksen jäsenhankinnan tehostaminen